Akathistos Hymnen ter ere van de Theotokos Bekijk groter

Akathistos Hymnen ter ere van de Theotokos

Nieuw product

Click hier om te kopen

Het bidden van Akathistos hymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij de Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze, of naar hun specifieke behoefte of volgens de opdracht van hun geestelijke vader, toe aan hun morgen- of avondgebeden.

Meer details

20,95 € incl. btw

Meer informatie

Elke Orthodoxe ziel immers wil de Alheilige Moeder Gods verheerlijken zoveel als in haar macht ligt, want zij is de Beschermvrouwe van de christenen, de immer klaarstaande hulp voor wie tot haar roepen, de muur en schutswal van de mens, die in nood en droefheid is, de burcht tegen de aanvallen van de hartstochten en het beschuttende schild in de strijd tegen de demonen.
Wie in zijn eigen hart verharding en verbittering voelt, laat hij dan de hulp zoeken van de Moeder Gods, welke de boze harten week maakt.
Wie zijn geestelijke vermogens wil versterken, zichzelf en anderen beter wil begrijpen, of een moeilijke studie doen, of zich wil verdiepen in de Heilige Schrift of in de theologie, doet beroep op Haar, die het begrip doet toenemen.
Wie bescherming en zekerheid zoekt, laat hij dan het wonderbare visioen van de Heilige Andreas overwegen, die aanschouwen mocht hoe de Moeder Gods haar sluier ter bescherming uitspreidt over het Christuslievende volk.
Wie de richting verliest en het spoor bijster raakt, laat hij dan zien naar de Maagd, die de Weg wijst naar haar Zoon, Die de Eeuwige Waarheid is.
Wie in deze eeuw, verziekt door seksisme, zoekt naar zuiverheid zowel naar hart als naar lichaam, neme zijn toevlucht tot de Nooit verwelkende Bloesem van de maagdelijkheid. Dan zal de poort van de Godschouwing zich kunnen openen en zal het water van onze strijd door Christus veranderd worden in de wijn der vreugde. Wie zijn huis wil beschermen tegen vuur en indringers, of tegen het vuur dat brandt in eigen hart, vuur van wellust of haat, zoeke zijn soelaas bij Het Braambos dat brandt doch niet verteert, het symbool van de Moeder Gods dat aan Mozes werd getoond.
Wie bedroefd is of bedroefden uit zijn familie of vriendenkring kent, laat hij gaan tot Haar, die de Vreugde is van alle bedroefden.
Moge de Alheilige Moeder Gods de noodkreten horen van al wie tot haar roepen en ons allen bijstaan om de Weg naar het Koninkrijk te vinden en erop te blijven wandelen totdat wij bij Haar zijn om haar Eeuwige Zoon te verheerlijken.

Archimandriet Thomas
Op het feest van de Heilige Makarios de Grote

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN: 978-90-79889-26-6
Redacteur: Archimandriet Thomas, Higoumen van het Orthodox Monasterium van de Moeder Gods,  Troosteres der Bedroefden, Pervijze
Vertalers: Marijcke Tooneman en Guram Kochi
Kaft: Paperback met hoogglans laminaat
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’ s: 138
Illustraties: 7 foto’s van de iconen