De Geheimen van het Leven na de Dood Bekijk groter

De Geheimen van het Leven na de Dood

Nieuw product

In dit boek wordt ons verteld, hoe de heilige Vaders het postume lot van de ziel zien.
In het eerste deel wordt aangegeven, hoe de levenden de zielen van de doden behulpzaam kunnen zijn bij de verlossing uit hun lijden, zodat zij dichter bij God komen.

Meer details

999 Items

10,90 € incl. btw

Meer informatie

Het is wel zo, dat volgens de Christelijke lering, deze
verlossing tijdelijk is en duurt tot de Wederkomst van Jezus Christus en het Laatste Oordeel, wanneer Christus over het lot van iedere ziel zal besluiten, of zij de eeuwige zaligheid of de eeuwige kwelling verdient.
In het tweede deel staat het verhaal centraal van de monnik Gregory, leerling van de heilige starets Basilius de Nieuwe, die in de eerste helft van de tiende eeuw in Constantinopel leefde. Gregory vertelt hoe hij in een droom bezoek kreeg van de ziel van Theodora, ook een leerlinge van starets Basilius. Sinds haar kindertijd had Theodora naar God gezocht. Toen zij op middelbare leeftijd kwam en weduwe werd, werd zij de geestelijke leerlinge van starets Basilius en getonsureerd tot non. Tot op hoge leeftijd deed Theodora, onder leiding van de heilige Basilius, geestelijk werk. Na haar dood wilde Gregory te weten komen wat haar lot na de dood was, vermoedelijk om er zeker van te zijn, dat de starets inderdaad Gods genade verworven had. Gregory vroeg daarvoor de hulp van de starets en eens, in zijn droom, verscheen Theodora en vertelde hem welke beproevingen haar ziel had moeten doorstaan na de scheiding van het lichaam.
In het supplement vindt de lezer korte verhalen over het verschijnen van de overledenen.
De boodschap van dit boek is: er bestaat de mogelijkheid zich tijdens het aardse leven welbewust voor te bereiden op de bezoekingen na de dood.

Vertalers

Auteur: Aartspriester Leonid Koltjev
Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN: 9789079889044
Redacteur: Marijcke Tooneman
Vertalers: Marijcke Tooneman en Guram Kochi
Correcties: Klooster van Moeder Gods Portaïtissa
Trazegnies, België
Kaft: paperback met hoogglans laminaat
Formaat: 127 x 203 mm
Aantal paginas: 80
Illustraties: 1 aquarel