De Orthodoxe Verering van de Moeder Gods Bekijk groter

De Orthodoxe Verering van de Moeder Gods

Nieuw product

Click hier om te kopen

Sinds Christus’ geboorte uit een maagdelijke schoot, in de tijd en op aarde, staan de persoon en de verering van de Altijd-Maagd en Moeder Gods Maria ter discussie.

Meer details

24,95 € incl. btw

Meer informatie

Enerzijds zijn er immers, sinds twintig eeuwen, de vaak hoog oplaaiende meningsverschillen tussen de Christenen en anders-gelovigen over de uniciteit van Jezus Christus, én Zijn Moeder. Voor wie waarlijk gelooft, is Hij immers “de Eengeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is, vóór alle eeuwen (…)  en Die om ons, mensen, en omwille van onze verlossing uit de hemel is nedergedaald en vlees heeft aangenomen uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, en mens is geworden.” (Geloofsbelijdenis van Nicea)
Anderzijds vallen helaas ook herhaalde en verhitte conflicten te betreuren tussen de Christelijke denominaties over de wijze, waarop de Moeder Gods vereerd kan of mag worden.
“De Orthodoxe Verering van de Moeder Gods” is een zeldzame combinatie en uiterst waardevolle synthese van krachtige en gefundeerde standpunten en poëtische hymnen en lofzangen, waarmee eerbiedwaardige Kerkvaders in de loop der eeuwen het schip van de Orthodoxe Kerk ongehavend doorheen de vele stormen van kritiek hebben geloodst.

Abt Thomas