Orthodoxie. Weg - Waarheid - Leven Bekijk groter

Orthodoxie. Weg - Waarheid - Leven

Nieuw product

In deze kleine publicatie worden enkele basisgegevens, krachtlijnen en sleutelfiguren van de Eerste Kerk belicht en de geschiedenis van de Orthodoxe Kerk en enkele aspecten van haar verering beschreven.

Meer details

999 Items

17,95 € incl. btw

Meer informatie

Daarenboven wordt de geschiedenis van de Orthodoxe Kerk vanaf de val van Constantinopel in 1453 vanuit Russisch-Orthodox perspectief beschreven, om de eenvoudige reden dat de samenstellers van deze uitgave in deze traditie staan. De geschiedenis van andere Orthodoxe Kerken (b.v. de Griekse, Servische, Bulgaarse, Roemeense, Syrische, enz.) valt, hoe interessant ook, niet binnen het opzet van dit werk. Geopteerd werd immers om een handig en bondig instrument aan te reiken, waardoor de lezer op snelle en éénduidige wijze wegwijs raakt in de evolutie van de Kerk om er zo de enige toegang tot het Paradijs in te ontdekken. Ook bij de aspecten van de verering binnen de Orthodoxe Kerk diende derhalve een keuze te worden gemaakt uit wat de Heilige Traditie thans reeds twintig eeuwen lang onveranderd en trouw doorgeeft (trans-dare, Lat. : door-geven, over-leveren). Vernieuwend zijn deze onderwerpen dan ook niet, wel verbazingwekkend ‘origineel’, want ze getuigen van de zeldzame frisheid en de oorspronkelijke diepgang van de Eerste Kerk, unieke bron van het Christelijk Geloof. Het is de hoop van de samenstellers dat deze publicatie u, lezer, opwekt, het is hun overtuiging dat u in deze bladzijden Hem kunt ontdekken, Die zei en zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” (Jo. 14,6) Het beoogde doel ligt echter dieper en verder dan deze tekst, die enkel wegwijzer kan zijn. Zo het boekwerkje geen werkboekje wordt, beschouwen de samenstellers hun opzet als niet geslaagd. U wacht de buitengewoon boeiende taak, lezer, om -zo door het lezen uw interesse is gewekt- de belangrijkste zoektocht van uw leven aan te vangen. De speurtocht naar dié Werkelijkheid, Die waarlijk alles overstijgt. Niemand kan u een gemakkelijke tocht verzekeren, wél een onvergetelijke aankomst in het Paradijs. Deze brochure wijst u de Weg. U wacht de moedige beslissing de eerste stap te zetten en vervolgens het smalle Pad tot het einde te blijven bewandelen. Met Gods zegen.

Abt Thomas

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN: 978-90-79889-18-1
© Gozalov Books, Den Haag, 2013
& het Orthodox Klooster Moeder Gods, Troosteres
der Bedroefden, Pervijze, België
Illustraties: Protodiaken Pol Hommes
Kaft: paperback met hoogglans laminaat
Formaat: 216 x 280 mm
Aantal pagina’ s: 40