Het Smalle Pad, website/winkel van Gozalov Books Uitgeverij

Introductie door de uitgever

 

Onze uitgeverij Gozalov Books geeft, met de zegen van Zijne Eminentie Simon, aartsbisschop van Den Haag en Nederland, boeken uit over de Russische Christelijke Orthodoxie, die behoort tot de Byzantijnse traditie. Meerdere orthodoxe kerken zijn  erfgenaam van de Byzantijnse Kerk, maar de Russische Orthodoxie spreekt mij het meest aan. Ik kreeg een onverwachte, sterke impuls toen ik vele jaren geleden een cursus iconenschilderen volgde. Zie mijn artikel via onderstaande link:  Op weg naar het schilderen van mijn eerste icoon
Het bijzondere in de Byzantijnse traditie is dat, naast het geestelijke gezag van de kerk en haar bisschoppen, de heiligen een groot en levend gezag hebben. In die zin was en is de Byzantijnse Kerk minder geïnstitutionaliseerd. In deze traditie kom je eerder via het hart dan via het verstand in contact met Christus’ zegen, al kennen de Byzantijnse en Russische tradities ook veel briljante theologen. Enkele voorbeelden uit onze collectie:
De boeken die Gozalov Books uitgeeft zullen zeer aanspreken als ze met het hart worden gelezen, wat geen eenvoudige opgave is, omdat wij temidden van de dagelijkse beslommeringen vaak vergeten zijn hoe ons hart is. Wij kennen meestal alleen het ‘aardse’ hart, dat bijvoorbeeld gericht is op liefdadigheid, die in onze Nederlandse maatschappij goed ontwikkeld is. Maar de heiligen zijn gewone mensen die God liefhebben, en hun grote liefdadigheid komt voort uit deze liefde voor God.
Een voorbeeld hiervan is de heilige Serafim van Sarov, wiens levensbeschrijving en leer door ons vertaald en uitgegeven is,  een geestelijke fakkel. Hij was eerst monnik en daarna priestermonnik in een klooster, en vervolgens werd hij kluizenaar. Het was Gods wil dat hij, op een gegeven moment, zijn kluizenaarschap zou beëindigen en geestelijke steun geven aan allen die naar hem toe zouden komen, en dit werden er dagelijks ca 2000 mensen van alle rangen en standen. Wij hebben een korte, beknopte beschrijving van zijn leven vertaald en uitgegeven, met daarbij een unieke verzameling van zijn woorden, die liefdevol verzameld en opgetekend zijn door monniken van het Sarov Klooster. Het boek werd geredigeerd en uitgegeven door de heilige Metropoliet Filaret (Drozdov) van Moskou en heel Rusland. De heilige kreeg in zijn leven met veel jaloezie te maken, maar hij bleef bidden voor zijn vijanden en beschermde ze zelfs tegen de volkswoede. Op dit moment is dit boek de enige beschikbare Nederlandse vertaling van zijn werken.
De heilige Païssius Velichkovsky en zijn werk over het innerlijk gebed. Hij was een bijzondere Oekraïense monnik, die het geestelijk leven van Athos een nieuwe inhoud gaf en wiens leerlingen een grote rol hebben gespeeld in de geestelijke herleving van het Russische volk. Zijn leerlingen hebben in het kleine Optina klooster de traditie van het innerlijk gebed hersteld en waren geestelijke adviseurs van mensen uit alle lagen van de maatschappij, in het bijzonder uit wetenschap en cultuur.
De heilige Lucas de Belijder (zijn wereldlijke naam was Valentin Yasenetsky-Voyno), is een Russische heilige uit de twintigste eeuw. Hij werd geboren op 27 april 1877 te Kertj, Krim en is ontslapen in de Heer op 11 juni 1961 te Simferopol, Krim.  In november 1995 werd hij heilig verklaard door de Oekraïnse Orthodoxe Kerk, in augustus 2000 eveneens door de Russisch -Orthodoxe Kerk. Hij stamt uit een Witrussisch-Pools verarmd prinsengeslacht, en was aartsbisschop van de Russisch-Orthodoxe Kerk en tegelijkertijd prominent arts, chirurg, uitvinder, wetenschapper, schrijver en kunstschilder.
Tijdens de zware beproevingen van de Russische kerk, toen de communisten in het land aan de macht waren gekomen en zich bezig hielden met een planmatige genocide van de geestelijken, vroeg Innocenty, Bisschop van Tashkent, hem om priester te worden. Hij willigde dit verzoek in en ontving de priesterwijding, waarbij de bisschop zijn toekomstige missie omschreef in de woorden van de heilige Apostel Paulus: “Uw werk is niet te dopen, maar om het evangelie te verkondigen.” (1Cor 1:17)
Zijn verhandeling ‘Geest, ziel en lichaam’ vertelt over de samenstelling van de mens en zijn innerlijke hiërarchie; daarbij schildert de heilige Lucas een adembenemend panorama van de vormen van menselijk bestaan in de Kosmos en de onbegrensde mogelijkheden van de menselijke geest, begenadigd met de gaven van de Geest Gods. Tevens helpt hij de plaats van de natuur, mineralen, planten en dieren, in de hiërarchie van de Creatie beter te begrijpen. Hij citeert daarbij in overvloed inspirerende openbaringen van het Oude en Nieuwe testament, om het geestelijke licht te doen schijnen op de begrijpelijke en onbegrijpelijke manifestaties van mens en natuur.
Er kunnen nog meer inspirerende woorden gezegd worden over deze en onze komende boeken, vooral over de heiligen zelf, maar het is nog beter om de boeken te lezen.

Marijcke Tooneman, uitgever

LinkedIn